• Herşey birbiriyle bağlantılıdır, ayrı hiçbir şey yoktur.

  • Everything is connected to everything else. Nothing is seperate.